Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 03 2020

Szanowni Rodzice,
w związku z decyzją MEN dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych informuję, że:
– od 12 do 25 marca 2020 r. w PSP w Wydrzynie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne, co oznacza że nie będzie w tym czasie lekcji;
– 12 i 13 marca, tj. w czwartek i piątek szkoła zapewni uczniom zajęcia opiekuńcze, w ramach tzw. opieki świetlicowej – dotyczy tych dzieci, którym rodzice nie mogą we własnym zakresie zapewnić opieki w domu.


Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Opcje

Info