Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

25 03 2020

Drodzy Państwo!
Ze względu na utrzymującą się sytuację zagrożenia epidemicznego, zachęcam wszystkich uczniów,rodziców oraz nauczycieli do korzystania ze zdalnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych poniżej będę pełniła dyżur pedagogiczny. Zapraszam do kontaktu uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa; uczniów, u których pojawiły się zachowania negatywne w wyniku wprowadzenia nauczania zdalnego; uczniów, którzy maja trudności z adaptacja do nauczania zdalnego; nauczycieli, chcących uzyskać pomoc w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego oraz wszystkich z Państwa niezależnie od występującego problemu.


Kontakt mailowy- kasia-wielun@o2.pl
Kontakt telefoniczny: 512 709 444
Kontakt poprzez librusa

Godziny konsultacji zdalnych:

Pn: 12.00-13.00
Wt: 12.00- 13.00
Śr: 12.00-13.00
Czw: 12.00-14.00
Pt: 12.00- 14.00

Pozdrawiam
K. Skiba


Opcje

Info