PRZYSZKOLNY OGRÓDEK DYDAKTYCZNY

Zadanie: Stworzenie przyszkolnego ogródka dydaktycznego „Z ZIELONYM MIKROKOSMOSEM POD SAMYM NOSEM” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wydrzynie – program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W trakcie realizacji programu został zagospodarowany teren przyszkolny na ogród z polską roślinnością i ścieżką edukacyjną do prowadzenia zajęć. Zostały stworzone kąciki obserwacyjne: poletko roślin użytkowych, roślin leczniczych, roślin miododajnych, roślin oleistych i przemysłowych oraz mniej znanych warzyw. Założono także kąciki biocenotyczne tj. kwietna łąka oraz mini oczko wodne. Zakupiono stoły i ławki do zielonej klasy, oraz wiatę – zadaszenie, która została zamontowana w przyszkolnym ogródku dydaktycznym. Zakupiono tablice, gry edukacyjne, przewodniki, atlasy, lupy oraz zestawy badawcze, które są wyposażeniem zielonej klasy.