Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  • Dagmara Graczyk – przewodnicząca
  • Aneta Merta – zastępca
  • Ewa Pietrzak – skarbnik
  • Aleksandra Bednarek – sekretarz
  • Natalia Adamczyk – członek
  • Magdalena Filipiak – członek