Nauczyciele

p.o. Dyrektora PSP w Wydrzynie – mgr Monika Boruń

mgr Monika Boruń – język polski

mgr Maria Góra – język angielski

mgr Agnieszka Ignaczak – wychowanie przedszkolne

mgr Anna Józala – edukacja wczesnoszkolna

mgr Andrzej Cieślak – język angielski, informatyka

mgr Sylwia Kotowska – matematyka

mgr Anna Krajewska – biblioteka

mgr Joanna Dudek  – edukacja wczesnoszkolna, historia i społeczeństwo

mgr Krzysztof Lesik – wychowanie fizyczne

ks. mgr Łukasz Wojtan – religia

mgr Elżbieta Pilarczyk – wychowanie przedszkolne

mgr Dorota Wójciak – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka

mgr inż. Bożena Wójcik – przyroda